Milí rodičia, 

Od tohto týždňa sa začínajú nácviky v ODE, v zaužívaných časoch a v režime OTP.

Vychádzame z vyhlášky  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

V zmysle tejto vyhlášky medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov možno zaradiť tréningy pre deti, kultúrne predstavenia určené pre deti a podobne. Tieto sa môžu organizovať pre najviac 100 osôb a v režime OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu.

U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách.

Emailom posielame čestné vyhlásenie, pre rodičov detí, ktoré pre účasť na nácviku musia byť testované (deti staršie ako 12 rokov a 2 mesiace). Môže to byť domáci samotest – preto čestné vyhlásenie.  Test si nemusia robiť deti očkované a po prekonaní ochorenia (do 180 dní).

Čestné vyhlásenie Vám posielame kvôli dokladu o vykonaní domáceho samotestu. Tento doklad je potrebný z dôvodu možnej kontroly. Prosíme Vás o zodpovednosť voči deťom a súboru.

 

 Veríme, že sa v čo najväčšom počte opäť stretneme a čo najdlhšie budeme môcť fungovať.

 

 

 

 2percenta

V rokoch 1955-1962 v Trenčíne pôsobil pri Okresnom dome pionierov a mládeže DFS Radosť pod vedením učiteľky Ľudmily Vaškovej – Štrkolcovej. Avšak o jeho činnosti sa nezachoval žiadny materiál, preto sa za dátum vzniku DFS Radosť považuje až 9.11.1974

Podnetom na vznik (alebo obnovenie) súboru bola Celoslovenská prehliadka hnutia detí vo vyhľadávaní ľudových tradícií, ktorú organizoval Osvetový ústav v Bratislave a konala sa v Trenčíne v r.1974. Detský folklór nereprezentoval ani jeden súbor z Trenčianskeho okresu, čo E.Šteiningerovú a Š.Sadovského, členov FS Družba, značne mrzelo.

DFS Radosť vznikol 9.11.1974 a mal dvoch zriaďovateľov – Mestské kultúrne a spoločenské stredisko v Trenčíne a Okresný dom pionierov a mládeže (ODPaM; neskôr Dom detí a mládeže, Centrum voľného času v Trenčíne). Zakladateľmi súboru sú Emília Šteiningerová a Štefan Sadovský. Po roku činnosti sa k nim pridal Vojtech Vašš, vedúci detskej ľudovej hudby.

Emília Šteinigerová (1939 Dolná Súča)

Jedna zo zakladateľov DFS Radosť, v súčasnosti vedúca súboru (umelecko-oranizačno-ekonomicko-manažérske vedenie súboru). Zabezpečuje celý chod súboru, najmä však priestory pre činnosť hudobnej a tanečnej zložky, taktiež priestory pre vhodné uskladnenie celého majetku súboru. Zjednáva a koriguje vystúpenia, ich dĺžku aj výber programu s ekonomickým zabezpečením. Dohliada na odbornú zdatnosť a obetavosť tanečných pedagógov (často krát ide o bývalých členov súboru, ktorí tu v súčasnosti majú dieťa).

 Absolvovala strednú obchodnú školu v Trenčíne. Tancovala 10 rokov vo FS Družba v Trenčíne, od r.1972 pôsobila v Mestskom kultúrnom stredisku. V r.1984 absolvovala diaľkové školenie učiteľov detských tanečných kolektívov, ktoré poriadal Osvetový ústav v Bratislave v rokoch 1981-1984.

   V r.1999 bola ocenená titulom „Osobnosť roka 1999“ v oblasti kultúry mesta Trenčín.

 

Vojtech Vašš (1936-2002)

 Jeden zo zakladateľov DFS Radosť, kde pôsobil ako vedúci ľudovej hudby. Jeho prácou bolo komponovanie, upravovanie a rozpisovanie partitúr. Zároveň učil  viacero nástrojov ako lektor hudobných kurzov v Mestskom kultúrnom stredisku Trenčín a bol dlhoročným členom trenčianskej Posádkovej hudby.

 V roku 1982 sa s DFS Radosť zúčastnil na folklórnom tábore detí v meste Kalosca  v Maďarsku za účasti súborov zo siedmich štátov. Tanečníci spoločne nacvičovali maďarské ľudové tance. V.Vašš dostal za úlohu nacvičiť so všetkými hudobníkmi 4 maďarské ľudové piesne z nasledovnými nástrojmi: gajdy, godulky z Bulharska, citary z Maďarska, garmošky z Ruska, minervy z Francúzska a ľudová hudba zo Slovenska (cimbal, kontrabas, husle I-II, kontra, klarinet B). Vystúpením spojených hudieb začínal galaprogram, ktorý skončil veľkým úspechom. Primášom všetkých hudobníkov bol Miroslav Hulín, člen DFS Radosť (v súčasnosti vedúci ĽH Trenčan).

   V r.1984 absolvoval diaľkové školenie učiteľov detských tanečných kolektívov, ktoré poriadal Osvetový ústav v Bratislave v rokoch 1981-1984.

 Posledný zájazd, ktorého sa zúčastnil spolu so súborom, bol v júni 1998 do Prahy na pozvanie družobného súboru DFS Lučinka. Pre chorobu už V.Vašš nemohol pokračovať vo svojej práci a vo funkcii vedúceho hudby ho vystriedal Miroslav Hulín, bývalý primáš ľudovej hudby DFS Radosť.

 

Štefan Sadovský (1945 Gajary)

Jeden zo zakladateľov DFS Radosť. Pôsobil v súbore ako choreograf. Tancoval a spieval vo FS Družba v Trenčíne.

 V r.1984 absolvoval diaľkové školenie učiteľov detských tanečných kolektívov, ktoré poriadal Osvetový ústav v Bratislave v rokoch 1981-1984.

Zaslúžil sa o kvalitu a dobré meno súboru (je autorom prevažnej časti choreografií DFS Radosť). Hoci pôsobil v Radosť od jej vzniku, jeho choreografie sú stále oceňované a žiadané – posledné ocenenie získal na Celoštátnej prehliadke DSF v Likavke v r. 2003 s tancom pre starších chlapcov „Tancujeme s palicami“ (hudba: M.Hulín, 2001).

 2percenta