Milí rodičia, 

Od tohto týždňa sa začínajú nácviky v ODE, v zaužívaných časoch a v režime OTP.

Vychádzame z vyhlášky  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

V zmysle tejto vyhlášky medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov možno zaradiť tréningy pre deti, kultúrne predstavenia určené pre deti a podobne. Tieto sa môžu organizovať pre najviac 100 osôb a v režime OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu.

U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách.

Emailom posielame čestné vyhlásenie, pre rodičov detí, ktoré pre účasť na nácviku musia byť testované (deti staršie ako 12 rokov a 2 mesiace). Môže to byť domáci samotest – preto čestné vyhlásenie.  Test si nemusia robiť deti očkované a po prekonaní ochorenia (do 180 dní).

Čestné vyhlásenie Vám posielame kvôli dokladu o vykonaní domáceho samotestu. Tento doklad je potrebný z dôvodu možnej kontroly. Prosíme Vás o zodpovednosť voči deťom a súboru.

 

 Veríme, že sa v čo najväčšom počte opäť stretneme a čo najdlhšie budeme môcť fungovať.

 

 

 

 2percenta

Malú zložku tanečníkov tvoria deti od 6 rokov.

dievčatá:

 • Badíková Tamara 
 • Bachratá Natália
 • Čurková Nela
 • Čurková Táňa
 • Ďurišová Ema
 • Eliášková Ella
 • Fečkaninová Ema
 • Fečkaninová Zoe
 • Foľťová Alexandra
 • Hodulíková Michaela
 • Husárová Ema
 • Husárová Kristína
 • Keliarová Karolína
 • Kotláriková Nella
 • Kozicová Alžbeta
 • Kuliková Ema
 • Némethová Nella
 • Novoveská Nela
 • Olejková Mária
 • Rovná Natália
 • Skladaná Nela
 • Smolková Melánia
 • Smolková Natália
 • Starinská Michaela
 • Škultétyová Terezka
 • Šťastná Barbora
 • Tarčáková Nela
 • Zaťková Nela
 • Žáčiková Ema
 • Žitňáková Melánia

chlapci:

 • Bachratý Šimon 
 • Dávidek Eduard
 • Fabian Alex
 • Gašpar Matej
 • Hancko Oliver
 • Chudý Matúš
 • Jančo Matej
 • Ježík Matúš
 • Kadák Matej
 • Kolínek Michael
 • Kováč Adam
 • Masarovič Jakub
 • Minárech Matej
 • Múčka Jakub
 • Nezník Jakub
 • Olejka Michal
 • Puna Adrián
 • Seriš Richard
 • Scheer Martin
 • Šťastný Matúš
 • Veľký Adrián
 • Vlčák Ondrej
 • Vrba Vratko
 • Zeman Matúš


  

 2percenta